مجموعه عکس های کناف برای سقف و دیوار رستوران

استفاده از کناف بمرور زمان در کشورمان جای خود را پیدا میکند و به یکی از ضروربات در امر ساختمان سازی تبدیل میشود. از کناف در جاهای مختلف ساختمان استفاده میشود که سقف و دیوار رستوران ها هم یکی از …

تاریخ : یکشنبه, 22 اکتبر 2017