سقف کاذب پی وی سی PVC

سقف کاذب به سقف های گفته میشود که در سطحی پایین تر از سطح سقف اصلی قرار میگیرد و از داخل بنا قابل مشاهده است .امروزه با پیشرفت صنایع و پتروشیمی، استفاده از مصالح ساختمانی جدید از قبیل سقف های …

تاریخ : چهار شنبه, 1 نوامبر 2017